درباره ما
20 مهر 1393 | بازدید: 3652

شبکه های اجتماعی

نوشته: رفاقت کارگری

سایت رفاقت کارگری مخالفتی ندارد که افراد به‌طور دلبخواه بعضی یا حتی همه‌ی مقالات مندرج در این سایت را در دیگر سایت‌ها و یا در فیس‌بوک و به‌طورکلی در همۀ شبکه‌های موسوم به‌اجتماعی منتشر کنند؛ اما هیچ‌یک از افراد مفروض ـ‌هیچ‌گونه‌ـ وابستگی به‌سایت رفاقت کارگری ندارند و ما هیچ‌گونه نماینده‌ای در شبکه‌های اجتماعی و دیگر سایت ها نداریم.