کتاب
13 خرداد 1397 | بازدید: 2330

در دفاع از انقلاب اکتبر

نوشته: رامین جوان

mandel

در ارتباط با شکل‌گیری و وقوع انقلاب اکتبر، از تقدیرگرایی و ماورائیت‌پنداری نهفته در مقوله‌ی «جبرِ زمانه» که بگذریم؛ اما در مورد چرایی وقوع این تنها انقلاب سوسیالیستیِ تاکنونی، می‌توان چنین ابراز نظر کرد که اگر بلشویک‌ها از اقدام انقلابی و تسخیر قدرت سیاسی امتناع می‌کردند، نه تنها به‌خودشان، بلکه به‌زحمت‌کشان روسیه و به‌‌فرودستان همه‌ی جهان نیز خیانت کرده بودند. در این رابطه شواهد و اسناد فراوانی وجود دارد که نویسنده در پانوشت‌های این کتاب به‌بخشی از آن‌ها (که امروز به‌لحاظ کمی و کیفی بیش‌تر هم شده‌اند) اشاره کرده است.

 

دانلود کتابِ در دفاع از انقلاب اکتبر