کتاب
01 اسفند 1397 | بازدید: 1995

کتابِ پس‌نشینیِ انقلاب روسیه 24-1920

نوشته: عباس فرد

ketab-russiaفداکاری‌های مردم روسیه و همه‌ی‌ سوسیالیست‌های جهان مانع از آن نشد که حزب پیش‌آهنگ در بحران هجوم و تحریم و توطئه، هژمونی سرآمدان حزبی را به‌تدریج جای‌گزین دموکراسی شوروی نسازد و به‌جای مشارکت کارگران، دهقانان و سربازان صرفاً از بسیج مردمی و آوردن آن‌ها به‌خیابان برای تثبیت هژمونی خود بهره نجوید.

 

دانلود کتاب پس‌نشینی انقلاب روسیه 24-1920