کاروسل
10 فروردين 1394 | بازدید: 37535

تاریخ مختصرِ مبارزه طبقاتی در آفریقای جنوبی

نوشته: رامین جوان

 تاریخ مختصرِ مبارزه طبقاتی در آفریقای جنوبیMK-BX094 SASTRI G 20120910170007

«حزب کمونیست آفریقای جنوبی به«‌کنگره‌ی ملی آفریقا» پیش‌نهاد کرد تا در خدمت آن قرار بگیرد. دبیر کل حزب کمونیست به‌ماندلا توضیح می‌داد که: "نلسون، مشکل تو با ما چیست؟ ما در مقابل دشمنی واحد می‌جنگیم. هدف ما تسلط بر کنگره‌ی ملی آفریقا نیست؛ ما در بستر ناسیونالیسم  آفریقایی کار می‌کنیم".